Betingelser/Personvern

Les nøye gjennom bruks-/medlemskapsbetingelsene som gjelder for bruk av RCmarked. Egne personvernsbetingelser gjelder også!

 

  • Brukerinformasjon skal være fullstendig og korrekt

  • Retningslinjer for annonsering

  • Annonsering er KUN for privatpersoner

  • Velg passord med omhu - unikt for RCMarked

  • Du samtykker AUTOMATISK til å motta e-post!

  • Du har selv alt ansvar!

  • Vi lagerer "alt" i minst ett år!

  • Betingelser kan endres uten varsel

  • Googles personvernregler gjelder for RCMarked

 
Copyright © 2003-2014 RG Consulting / Syn-RG
Alt innhold på disse sidene tilhører RG Consulting / Syn-RG med enerett.
Googles personvernregler gjelder ved all bruk av dette nettsted.

Innholdet er beskyttet etter åndsverksloven. Bruk av automatiserte tjenester (roboter, spidere, indeksering m.m.) samt andre fremgangsmåter for
systematisk eller regelmessig bruk er ikke tillatt uten eksplisitt samtykke fra RCMarked.